Theo dõi y tế di động

Background

Sự phát triển không ngừng của công nghệ IoT đã mang lại ảnh hưởng sâu sắc đến ngành y tế. Thiết bị y tế đầu giường, như siêu âm bệnh viện, ECG, v.v., cần duy trì kết nối mạng không dây ổn định trong khi được di chuyển khắp bệnh viện khi cần thiết. Giám sát từ xa cho phép các chuyên gia y tế xem trạng thái thời gian thực của thiết bị di động và cập nhật bệnh nhân từ mọi nơi mọi lúc thông qua Internet, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và cải thiện hiệu quả công việc.

 

System Requirements

● Support 3G/4G Networks

● Support Multiple LAN Ports

● Support IPSec VPN anc CA

● Support Access Control features

● Support InHand Device Manager Cloud for Remote Management

 High Performance, Small form factor

 

 

InHand Reomte Monitoring Solution

InHand Networks provides wireless remote monitoring solutions for the mobile medial equipment. The InRouter615-S wireless router connects to the high-speed 4G LTE network and sends real-time operation data of the medical equipment to the monitoring room. It significantly reduces the number of times that medical staffs need to go to ward checking on the equipment and patients.

InHandNetworks_MobileMedicalEquipmentRemoteMonitoring.png

In Ward: 

The IR615-S can be connected to and moved along with a patient monitor, such as ultrasound or electrocardiograph equipment. The electrocardiograph data will be transmitted real-timely to the monitoring center for the medial staff to check at any time.

In Operation Room: 

Staying in the operation room, medical staff can view the real-time data of various equipment dispersed in different rooms and conduct remote patient monitoring.

 

 

InHand Product

 

 Industrial LTE Router_InHand Networks.png

● InRouter615-S Industrial LTE Router 

● Rugged and Compact Design 

● Supports Ethernet, 3G/4G, and Wi-Fi 

● support IPSec VPN, L2TP, PPTP, OpenVPN and CA

● Stable, Easy-to-manage and Secure Connection

 

Advantages

● InHand Device Manager cloud: remote management of InRouter615-S including online statistics, traffic statistics, remote configuration, remote update, and logs etc.

● Professional network configuration and management tools, help customers efficiently manage large number of routers.

Hỗ trợ trực tuyến