Giải pháp phần mềm gọi taxi
giống Grab/Uber

điều hành bởi doanh nghiệp của bạn

Bộ giải pháp sẵn sàng cho doanh nghiệp taxi của bạn


Mobile khách hàng

Ứng dụng mobile logo thuơng hiệu của bạn, khách hàng dùng để đặt xe và theo dõi xe

Mobile tài xế

Ứng dụng cấp phát cho tài xế nhận đặt xe tự động từ hệ thống thông minh

Quản trị trung tâm

Quản lý taxi, phản hồi của khách hàng, kết quả kinh doanh, thời gian đáp ứng khách
Chức năng trong giải pháp

  • Tất cả
  • Khách hàng
  • Tài xế
  • Nhà quản lý

Khách hàng

Gọi xe

Khách hàng

Nhớ địa điểm

Khách hàng

Nhớ tìm xe

Khách hàng

Định vịỨng dụng công nghệ
trong doanh nghiệp của bạn

để đuổi kịp và cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài. Chúng tôi hi vọng với bộ giải pháp được nghiên cứu và thiết kế sẵn sẽ giúp nhanh chóng ứng dụng vào doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi tập trung vào các giá trị :

Nhanh chóng

Nhanh chóng triển khai thử nghiệm, nhanh chóng nhận định kết quả để đưa ra quyết định của doanh nghiệp.

Thích nghi

Thị trường liên tục biến đổi, ứng dụng công nghệ vào doanh nghiệp sử dụng lợi thế địa phương để định vị thuơng hiệu, nắm giữ thị phần.

Chi phí thấp

Chúng tôi tối ưu chi phí bằng các giải pháp dựng sẵn nhằm giảm chi phí nghiên cứu và thử nghiệm thị trường. Tất cả đã sẵn sàng cho bạn.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn .

Hỗ trợ trực tuyến