Tương lai cũng vậy
Thú vị và có thể dự đoán được.

Dịch vụ xử lý dữ liệu giúp chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược doanh nghiệp của bạn dựa trên số liệu và máy học.

Lập trình data source

Lập trình các phần mềm form, phần mềm là công cụ đọc dữ liệu rải rác từ excel lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

Chuẩn hoá dữ liệu

Chuẩn hoá các dữ liệu trở thành các khung dữ liệu tiêu chuẩn.

Khai thác dữ liệu

Xây dựng các câu lệnh truy vấn, tập lệnh khai thác dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng.

Trình chiếu dữ liệu

Hiển thị các báo cáo về doanh thu theo thời gian, hoạt động tồn kho. Dự báo tình hình nhập hàng hoá.

Quy trình để biến dữ liệu của bạn thành câu trả lời cho các quyết định tương lai

Tích hợp dữ liệu

Các dữ liệu về kinh doanh của bạn sẽ nằm rải rác ở nhiều nơi, ở nhiều loại file khác nhau. Chúng tôi lập trình các công cụ để tự động lấy các dữ liệu đó về. Một ví dụ như file google sheet báo cáo số tiền chi ra cho các campaign quảng cáo. .

Chuyển hoá dữ liệu

Dữ liệu sau khi lấy về cần được chuẩn hoá để có thể kết hợp với nhau. Mã khách hàng từ máy POS sẽ được đối chiếu với mã khách hàng trong hệ thống hoá đơn thanh toán.

Khai thác dữ liệu

Các lập trình viên kinh nghiệm của chúng tôi sẽ viết các truy vấn (Query) để khai thác các thông tin đó như : Danh sách 10 khách hàng hay mua hàng nhất, hàng hoá ở khu vực nào được tiêu thụ nhiều nhất.

"Data driven"
giúp gì được tôi.

Data Driven là một thuật ngữ để mô tả cho một ứng dụng được dùng trong doanh nghiệp. Ứng dụng này giúp cho các chiến lược gia, người quản lý đưa ra những quyết định nhanh chóng. Những quyết định này sẽ mang tính chính xác cao. Khi sử dụng Data Driven bạn sẽ có những bằng chứng xác thực và những thông tin, con số cụ thể mà không phải dựa trên phán đoán. Các mẫu dữ liệu trích xuất, thống kê và đưa ra phỏng đoán chính xác này được ứng dụng vào rất nhiều các lĩnh vực khác nhau.

  • Ra quyết kinh doanh dựa trên dữ liệu
  • Xác định các mối đe dọa mới, xu hướng mới nổi
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí

Login

Newsoft Office - 501, Khu văn phòng - Toà nhà Rainbow Văn Quán - Đường 19/5 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội.

Hotline : 0944.376.316.

Email : contact@newsoft.com.vn.